Välkommen till kursen!

Klicka här för mer information

Gruppindelning

IT i hälso- och sjukvården

Kursanvisningar

Moment 1 - Introduktion

Moment 2 - Webbkunskap

Moment 3 - Informationssäkerhet

Moment 4 - Standardprogram