IT i hälso- och sjukvården

Moment 1 - Introduktion


Moment 2 - Webbkunskap

Moment 3 - Informationssäkerhet

Moment 4 - Standardprogram