A-system

A-system är ett familjeföretag som startade sin verksamhet 1987. Huvudverksamheten har varit och är utveckling och utbildning med/om Microsoft Excel.

Några av våra kunder under åren:

Korsnäs Frövi, Dyno Nobel, SCAN, Nerikes Allehanda, Consensus, Berendtsen, SIFU, Riksrevisionsverket, Statoil, AlfaPac, Distributionstjänst, Örebro kommun, Handsmakar'n, Nercia utbildning, Norrköpings tidningar.

----------------------------

Ett urval av de drygt 150 system som vi utvecklat sedan 1987:

System med inriktning mot ekonomi:

Resultatuppföljning för beslutsstöd

Reskontra- och kapitalflödesuppföljning

Produktionsekonomi

Budgetsystem

Distribuerat budgetsystem

Analys av fordonskostnader

Inköpsprognos

Uppföljning av rationaliseringsprojekt

Leverantörsreskontra

System med inriktning mot produktionsanalys:

Analys och presentation av laboratoriedata

Uppföljning av produktionsstörningar

Analys och presentation av produktionsresultat

Trendanalys

Sammanställning av produktionsdata

Reklamationsuppföljning

Administration av produktionsunderhåll

System med inriktning mot logistik:

Optimering av lastbärare och råvarubeställning

Onlineberäkning av råvaruåtgång

Prognossystem för råvaruåtgång

Optimering av ordervolym

Andra system:

Basketsystem

Analys av personaldata

Administration av passering genom industriport

Administration av säkerhetsrutiner

Redaktionsadministration

----------------------------

Exempel på utbildningar som vi genomfört:

MS Excel:

Grundkurs Excel

Fortsättningskurs Excel

Avancerad kurs Excel

Makroprogrammering i Excel

Excel för ekonomipersonal

Excel för produktionsadministrationspersonal

Anpassade utbildningar i samband med systeminföranden

Övriga utbildningar:

IT grundkurs

IT i vården

Word grundkurs

Att skriva rapporter

Knowledge Management

End User Computing

Utredningsmetodik

Problembaserat lärande

Utbildningsmaterial:

Att använda Excel del 1 & 2 (ca 350 sidor)

Att använda makrospråket i Excel 4.0

Att använda VBA för Excel

Att använda Excel för datainsamling

Att använda Word xp (ca 50 sidor)

Att skriva rapporter (ca 30 sidor)