IT i hälso- och sjukvården

Kursanvisningar

Moment 1 - Introduktion

 

Moment 2 - Webbkunskap

Moment 3 - Säkerhet

Moment 4 - Standardprogram